Arcadas bibliotek i block C2 erbjuder biblioteks- och informationstjänster för Arcadas studenter och personal. Förutom att låna studielitteratur kan du även arbeta i våra grupprum, studera i den tysta läsesalen, bläddra i nya tidskrifter och läsa dagens tidning eller använda studentdatorerna. Bibliotekets elektroniska samlingar är tillgängliga också utanför Arcadas nätverk via Libguiderna Extern länkeller via Arcada Finna Extern länk.

Läs mera om vad biblioteket kan hjälpa dig med på bibliotekets webbsida Extern länk.