Arcadas unika och innovativa lärmiljöer används såväl inom utbildning som inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten på Arcada.

Genom att kombinera teori och praktik, både på vårt campus men även ute i arbetslivet, vill vi på Arcada ge dig de bästa förutsättningarna efter examen. Därför jobbar du under din studietid bland annat i våra simulationsutrymmen och innovationsmiljöer:

Simulationsutrymmen

Till Arcadas simulationsutrymmen hör bland annat Arcadas patientsäkerhets- och lärocenter i block E4, som 2010-2012 utsågs till kvalitetsenhet av Undervisnings- och kulturministeriet. Till simulationsutrymmena hör ett akutvårdsrum, en förlossningssal samt en ett utrymme som simulerar ett patientrum på ett sjukhus. Utrymmena är komplett utrustade med simulationsdockor och modern utrustning som används inom branschen. I block B2 finns även ett maskinlaboratorium som simulerar en plastfabrik i miniatyr, med möjlighet att följa varje stadie från produktutveckling och design, till framställning av produkter.

Innovationsmiljöer

Till våra innovationsmiljöer hör bland annat Arcadas eBusiness Lab i block F3, en modern utvecklings- och inlärningsmiljö där studenterna kan utveckla och testa sina affärsidéer i en verklighetstrogen miljö. Här utvecklas bland annat även digitala tjänster och produkter för företag.

Innovation är ett av ledorden inom Arcadas undervisning. Samtliga studenter vid Arcada, oavsett utbildning, erbjuds studiemöjligheter inom innovationsutveckling och entreprenörskap.

Tillgång till våra kassrum

För att göra det smidigt för våra studenter är de flesta av Arcadas klassrum öppna även utanför föreläsningstid. Infotavlorna utanför varje block hjälper dig få koll på bokningarna och om ett rum är ledigt är du välkommen att använda det. Du behöver inte boka utrymmet. Om en dörr till ett klassrum är låst eller du noterar en säkerhetsrisk - kontakta infon på andra våningen. Blockdörrarna öppnas med din flexnyckel. Notera att våra specialutrymmen såsom våra simulationsutrymmen, E-businesslabbet och D4110 inte går att använda utanför föreläsningstid.