Arcadahallen är en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder. Den består av ett modernt gym, ett topputrustat testlaboratorium och en idrottshall för bollsporter och redskapsgymnastik. Gymmet är utrustat med tidsenliga redskap som stöder dagens träningsmetoder. I testlaboratoriet kan mångsidiga konditionstestningar utföras: syreupptagningstest, kroppssammansättningsmätning och olika typer av muskel- och hopptest. Idrottshallen är i sin tur byggd med fokus på att stödja träning av färdigheter som behövs vid olika sporter.

Läs mer om Arcadahallen Extern länk.