Arcadas informationsdesk och campustjänster finns intill stora torget i Arcadahusets C2 block. Informationsdesken håller öppet vardagar kl. 8-16, efter klockan 16 finns säkerhetsföretaget Securitas väktare på plats. Här finns Arcadas växel, interna och externa post och det är även här du kan skaffa dig en nyckel och du returnerar dina nycklar. Härifrån hämtar du också dina förhandsbeställda studieintyg och prestationsutdrag. Du kan även lämna hittegods till informationsdesken och höra av dig ifall du tappat något i huset. 

Arcadas informationsdesk betjänar såväl Arcadas studenter och personal som externa gäster. Du kan kontakta informationsdesken på tel. 020 7699 699 eller campus@arcada.fi.