Arcadas företagsoas Oasis

Arcada satsar starkt på företagsamhet och innovation. Hösten 2012 lanserades Arcadas egen företagsoas, Oasis. Oasis är tätt knuten till Arcadas kurser i entreprenörskap och fyller även en viktig funktion som en mötesplats. Här hittar studenter, lärare och externa samarbetspartners (som t.ex. alumner och företagare) en gemensam plattform för företagsamhet och entreprenörskap. Här får man coaching och stöd i att utveckla en affärsidé, starta eget företag, råd om finansiering och möjlighet att få stöd i form av mentorskap. Avsikten är att företagsoasen ska vara ett forum för utveckling av idéer i alla dess former, både externt och internt. Förutom att vi jobbar gränsöverskridande inom högskolan strävar vi också efter ett kontinuerligt och tätt samarbete med samarbetspartners utifrån.

Dörrarna står öppna och till Oasis kan man vända sig med alla sina frågor kring företagande. Verksamheten sker så kallat “out of class”, dvs. vid sidan om de vanliga studierna. Hit hittar eldsjälarna och de som på allvar är intresserade av att bli entreprenörer. Företagande behöver dock inte vara synonymt med att starta företag. Oasis välkomnar även dem som letar inspiration av annat slag, som att t.ex. förkovra sig och hitta fotfästet inom sin bransch eller hitta en mentor, till exempel en alumn från högskolan som kan fungera som en coach i en trygg miljö.

Företagscoach
Mervi Hernberg
Tfn: 0207 699 579
E-post: mervi.hernberg[a]arcada.fi

Senast uppdaterad

19.9.2016