Arcadahuset

Adress: Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors
Öppet: Vardagar kl. 7.00–22.00 (alla bör ha lämnat huset kl. 22.00 då alarmet slås på!)
Veckoslut kl. 9.00–18.00 (anhållan om tillträde behövs)

Arcadas moderna campus i Arabiastranden i Helsingfors invigdes hösten 2004 och har sedan dess varit hem för samtliga av Arcadas svenska och engelska bachelor och masterutbildningar. Med sina 16 000 m2, tre ljusa torg och en rad special- och inlärningsmiljöer har huset utformats enligt tanken att skapa ändamålsenliga och inspirerande arbetsmiljöer för såväl studenter som personal. Arcadahuset befinner sig bara 15 minuter från Helsingfors centrum nära goda trafikförbindelser. Huset ägs av Fastighets Ab Arcada Nova, som även äger studentbostäderna och Cor-huset på Arcadas campus. Under 2019 väntas även en ny idrottshall stå klar i anslutning till Arcadas campus.

Som Arcadastudent tilldelas du en egen elektronisk nyckel som du är personligen ansvarig för. In- och utgång sker under veckosluten med elektronisk nyckel enbart via dörren bredvid rulldörrarna vid huvudingången. Mer information om elektroniska nycklar hittar du här.

Har du frågor som berör Arcadahusets tillgänglighet, vänligen kontakta infodesken (info[a]arcada.fi).
 

Green Office - sedan 2011

Med ett växande campus har det för Arcada blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Det har Arcada målmedvetet jobbat för, och som en del av Arcadas arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada den 1 juni 2011 av Världsnaturfonden WWF Finland Green Office-certifiering. I och med godkänd certifiering förband vi oss till att enligt en femårig plan jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet med årlig uppföljning. På Arcada har vi valt att satsa på att skära ner el-, värme- och pappersförbrukningen.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags/kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär även att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare förbinder sig frivilligt att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön och minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. Arcada beviljades sin senaste GO-certifiering våren 2017.

 

Senast uppdaterad

5.9.2017

Uppdateringsansvarig

Campustjänster