Arcadahuset

Adress: Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors
Öppet: Vardagar kl. 7.00–22.00 (alla bör ha lämnat huset kl. 22.00 då alarmet slås på!)
Veckoslut kl. 9.00–18.00 (anhållan om tillträde behövs)

Arcadas moderna campus i Arabiastranden i Helsingfors invigdes hösten 2004 och har sedan dess varit hem för samtliga av Arcadas svenska och engelska bachelor och masterutbildningar. Med sina 16 000 m2, tre ljusa torg och en rad special- och inlärningsmiljöer har huset utformats enligt tanken att skapa ändamålsenliga och inspirerande arbetsmiljöer för såväl studenter som personal. Arcadahuset befinner sig bara 15 minuter från Helsingfors centrum nära goda trafikförbindelser. Huset ägs av Fastighets Ab Arcada Nova, som även äger studentbostäderna och Cor-huset på Arcadas campus. Under 2019 väntas även en ny idrottshall stå klar i anslutning till Arcadas campus.

Som Arcadastudent tilldelas du en egen elektronisk nyckel som du är personligen ansvarig för. In- och utgång sker under veckosluten med elektronisk nyckel enbart via dörren bredvid rulldörrarna vid huvudingången. Mer information om elektroniska nycklar hittar du här.

Har du frågor som berör Arcadahusets tillgänglighet, vänligen kontakta campus@arcada.fi.

Green Office – sedan 2011

Med ett växande campus har det för Arcada blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Det har Arcada målmedvetet jobbat för, och som en del av Arcadas arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada den 1 juni 2011 av Världsnaturfonden WWF Finland Green Office-certifiering. Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags/kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär även att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare förbinder sig frivilligt att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön och minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år.

Arcadas miljöprogram

I och med godkänd certifiering förband vi oss till att enligt en femårig plan jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet med årlig uppföljning. Vi satsar fortsättningsvis på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen och pappersförbrukningen på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå. I certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang här på Arcada.

Fokus för 2019

Arcada deltog i evenemanget Earth Hour 30.3.2019 genom att uppmuntra studenter och personal att under en timme släcka all belysning och även stänga av elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan och som en del av vår satsning på Green Office.Vi hade en pop-up vid restaurang Arcada fredagen den 29.3.2019.

Vi engagerade personalen och studenterna (nytt för i år) att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbaromätare. Svarsprocenten var mycket bättre än tidigare år, vilket var jättepositivt! Resultatet kommer senast i juni.

Solpanelerna i fullt bruk under snöfria perioden. Arcada producerar klimatvänlig energi. En mätare ska ännu sättas in på infotavlan för att visa hur mycket vi producerar.

I april besökte vi Knektbrons återvinningscentral, som är en av Finlands största, för att få en inblick i hur mycket och vad man kan återvinna.

Vi har uppmuntrat studenter och personal att använda citycyklarna och vi kommer att delta i KM tävlingen som är igång 1.5-22.9.2019.

För hösten 2019 planerar vi att få nya avfallskärl och börja sortera plast.

Under året uppmärksammar vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. gå i trapporna kampanjen, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office -verksamhet?

Arcadas Green Office -team bestående av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Joriz Baluyot (representant för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Anki Åvall (informatiker), Ida Söderlund (projektledare, Vägledningscenter på svenska i Helsingfors) och Hanna Donner (kommunikationschef) svarar gärna på frågor.

Vill du läsa mera om hållbar utveckling på Arcada läs här

 

Senast uppdaterad

26.4.2019

Uppdateringsansvarig

Campustjänster