Studielivets A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

# A

AES

Arcada Entrepreneurship Society, är en förening grundad av studenter för studenter som är intresserade av entreprenörskap

Alumn

Alumner är en benämning på före detta studenter. Ordet "alumn" kommer från latinets "alumnus" som betyder "lärjunge" eller "skyddsling". Ursprunget till ordet är latinets "alere" som betyder "uppföda, fostra".

Alumn från Arcada

Är en utexaminerad student från yrkeshögskolan Arcada och från föregångarna till Arcada läroverken Sjukis, Lilla Hanken och Verket samt Folkhälsans socialläroanstalt. Vi välkomnar även f.d. utbytesstudenter i nätverket.

Alumnportal

alumnportalen har du möjlighet att nätverka online med dina gamla studiekompisar eller möta proffs från andra branscher. 

Alumnträff

Arcada arrangerar alumnträffar med olika tema dit studenter, alumner och personal bjuds in

Amanuens

Varje institution har en amanuens som hjälper dig med frågor som berör dina studier. Du kan alltid börja med att vända dig till amanuensen.

Amica

På Arcada finns en restaurang/café där du kan köpa lunch för nedsatt pris med studiekort

Anhållan om examensbetyg

När du har alla dina studieprestationer registrerade i studentregistret kan du anhålla om examensbetyg.

Arcada Business School

Utbildningarna i Företagsekonomi och International Business samarbetar över gränserna som Arcada Business School.

ASK

Studerandekåren på Arcada heter Arcada studerandekår - ASK och är till för dig som studerande. Bli medlem och delta i olika evenemang som ASK arrangerar. ASK har ett eget kårhus i närheten av Arcada

ASTA

I ASTA hittar du din studieplan, dina kurser och kursbeskrivningar och här anmäler du dig till kurser samt ser ditt prestationsutdrag och kan följa med hur studierna framskrider

ARBS

I ARBS hittar du läsordningar och tidtabeller för de olika studerandegrupperna. Du hittar också din personliga läsordning på ARBS.

# B

Bachelorexamen

Yrkeshögskoleexamen

Barnmorska (YH) och Sjukskötare (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar till barnmorska.

Betyg

När du har alla dina studieprestationer registrerade i studentregistret kan du anhålla om betyg. Betyget skickas hem några veckor efter att du anhållit om det eller så kan du hämta det på Arcada.

Biblioteket

I biblioteket i C2 kan du låna böcker för dina studier och få information om vårt e-material.

Bönerum

Finns i D4 och är öppet för alla.

# C

Campus

Arcadas campus finns utöver Arcadahuset även studentbostäder och studerandekårens eget hus Cor-huset. 

Commedia

Ämnesföreningen för dig som studerar inom Film&TV/Mediekultur samt Medieteknik studenter vid Arcada. Du hittar Commedia i Cor-huset

Cor-huset

Studerandekårens utrymme för studenter. Här kan du köpa kopieringskort och beställa studiekort men du kan också träffa medstudenter för att inte tala om alla kvällstillställningar som ordnas på Cor-huset.

# D

Dyslexi

Om du har dyslexi finns det stöd att få på Arcada - information hittar du i avsnittet stöd i studierna.

# E

ECTS

Arcada har kvalitetsstämpeln ECTS, vilket betyder att Arcada uppfyller ECTS-kriterierna och har bl.a. tillräcklig information på engelska och det regionala språket enligt ECTS-krav på webbplatsen, använder sig korrekt av ECTS vid studentutbyte.

Ergoterapeut (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar till ergoterapeut.

Examensstadga

Arcada har en examensstadga som beskriver dina rättigheter och skyldigheter som student. Examensstadgan är lite som Arcadas ”lag”.

Examensarbete

Ska du ha gjort före du blir utexaminerad. I Start hittar du information om examensarbetet, men tala även med din lärare om vad examensarbetet innebär på din institution.

Examensceremoni

Examensceremonin ersätter dimissionen och är en festlig högtid där utexaminerade uppmärksammas, men där betyg inte delas ut

Examination

Varje kurs eller studiehelhet examineras på sätt eller annat. Info om vilka examinationskraven är och hur examinationen sker hittar du i kursens kursbeskrivning.

# F

Funktionshinder

Studenter i behov av stöd ska kontakta amanuensen på institutionen för att göra upp en överenskommelse om specialåtgärder.

Frånvaro

Du har rätt att vara frånvaroanmäld högst två år. Anmälan om frånvaro görs i samband med läsårsanmälan.

Fysioterapeut (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar till fysioterapeut.

Förstavårdare (YH) och Sjukskötare (YH)

Examensbenämningar för dig som studerar till förstavårdare (akutvård).

# G

Gym

Arcada har ett gym, Starcis, som studenter och personal får använda.

# H

HanSe

Är ämnesföreningen för dig, som studerar företagsekonomi, turism och international business vid Arcada. Du hittar HanSe på Cor-huset.

HoSK

Är ämnesföreningen för dig som studerar inom social- och hälsovård. Du hittar HoSK på Cor-huset.

Hälsovårdare

Hälsovårdaren hittar du må-fr kl. 11.30–12.30 i rum E494

Hälsovårdare (YH) och Sjukskötare (YH)

Examensbenämningar för dig som studerar till hälsovårdare.

# I

Idrottare

Det går att kombinera toppidrott och studier! Arcada är en URHEA högskola.

Idrottsinstruktör (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar idrott och hälsopromotion.

Ingenjör (YH)

är examensbenämningen för dig som studerar energi- och miljöteknik, informationsteknik eller process- och materialteknik.

Inside.Arcada

Arcadas blogg kan du ta del av intressanta och roliga bloggar skrivna av studenter, personal och alumner. Kontakta Arcadas kommunikationsenhet om du vill blogga!

Intyg

Om du behöver ett studieintyg kan du beställa det elektroniskt och hämta det från infodesken följande vardag. Intyg för rabatt på bussar och tåg kan fyllas i och stämplas på studieservice. OBS! Om du har ett giltigt studiekort behöver du inga rabattintyg utan får rabatten mot att visa studiekort.

Itslearning

Arcadas nätstudiemiljö, där du hittar kurser och material.

IT-support

Arcadas IT-support tar emot IT-relaterade problem och ärenden och sköter om att alla får det IT-stöd som behövs. Kontakta support[a]arcada.fi.

# J

Jippon

Det lönar sig att följa med vad som är på gång via ASK hemsida. Ämnesföreningarna informerar också om olika tillställningar de ordnar

Job Board

Här kan du hitta jobb och praktikplatser! Job Board är Arcadas elektroniska rekryteringstjänst.

# K

Kulturproducent (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar kulturproducentskap.

Kursbeskrivning

Det är viktigt att du läser igenom beskrivningarna för de kurser du går. Kursbeskrivningen berättar allt du behöver veta om kursen och dess innehåll. Kursbeskrivningarna hittar du under din utbildning i 'Mina Studier'.

# L

Läsårsanmälan

Du måste anmäla dig närvarande eller frånvarande inför varje läsår. Om du inte läsårsanmäler dig förlorar du din studierätt. Läsårsanmälan är lättast att göra elektroniskt.

Lärartutor

Alla utbildningar på Arcada har en lärartutor. Med din lärartutor för du bland annat ett årligt utvecklingssamtal. Information om vem som är din lärartutor hittar du på din institutions sida.

# M

Masterexamen

Högre yrkeshögskoleexamen.

Medianom (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar mediekultur.

Motion

Som studerande på Arcada har du tillgång till Arcadas gym Starcis.

My Future Work

My Future Work är Arcadas årliga nätverks- och rekryteringsevenemang för studenter, arbetslivskontakter och personalen på Arcada

# P

PET-klubben

Är klubben för alla studeranden inom plast. PET-klubben hör till TLK.

Praktik

Dina studier innehåller obligatorisk praktik. Varje institution har en praktikansvarig lärare som svara på frågor om praktik.

Prestationsutdrag

Du kan följa med hur dina studier framskrider via ASTA, men om du behöver ett officiellt prestationsutdrag kan du beställa det elektroniskt.

Psykiatrisk sjukskötare

Vår psykiatriska sjukskötare är anträffbar på Arcada måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar i E

# R

Rökrutan

Röker du? Rökrutan finns bakom Arcadahuset. Rök inte vid ingångarna!

# S

Sjukskötare (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar till sjukskötare.

Skrivguiden

En heltäckande guide för alla skriftliga arbeten på Arcada.

Socionom (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar till socionom.

Språkenheten

Vi erbjuder språkstudier till Arcadastudenter.

Start

Arcadas studieguide.

Studierätt

Som inskriven examensstuderande har du en studierätt vars längd varierar beroende på studiernas omfattning. Om du inte läsårsanmäler dig varje år förlorar du din studierätt.

Studieservice

Vi finns i C3 och till oss ska du komma om du har frågor kring studierätt, läsårsanmälan, studiestöd, utbytesstudier eller vill prata med studievägledaren.

Studiestöd

Som examenstuderande på heltid har du rätt till Fpa finansierat studiestöd.

Studiekort

Som medlem i studerandekåren ASK får du ett studiekort som ger dig många olika förmåner.

Studievägledare/studiecoach

Känner du att du ofta får bråttom i sista minuten och har svårt att hinna med allt? Studievägledaren i Studieservice kan hjälpa dig med att hitta nya studiestrategier som gör studerandet smidigare.

Studiepsykolog

På onsdagar kan du besöka studiepsykologen på Arcada.

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab har som sin uppgift att utveckla utbildningen och forskningen samt den övriga verksamheten vid Arcada. Studenterna är representerade i styrelsen.

# T

Thesis Forum

Offentliga tillfället där du presenterar ditt examensarbete.

Tillgodoräkna tidigare prestationer

Om du har studieprestationer som du tror att kunde godkännas till din examen så kan du anhålla om att få redan gjord prestation tillgodoräknad.

TLK

Tekniska Läroverkets Kamratförbund rf är föreningen för dig som studerar till ingenjör på Arcada. TLK håller till i Cornern.

Toppidrott

Arcada är en URHEA högskola som förbundit sig att möjliggöra studier vid sidan av toppidrott.

Tradenom (YH)

Examensbenämningen för dig som studerar företagsekonomi.

Tutor

Varje utbildning har såväl studenttutorer som lärartutorer. Information om vem som är din lärartutor hittar du på institutionens sidor.

# U

URHEA

URHEA är huvudstadsregionens idrottsakademi, som stöder elitidrottare att kombinera toppidrott med studier. Arcada är medlem i URHEA.

Utlandsstudier

Vill du åka på studentutbyte? Kontakta Arcadas internationella koordinator på Studieservice.

# Y

YH

Yrkeshögskola

# Ä

Ämnesföreningar

Förutom Arcada studerandekår – ASK finns ämnesföreningarna Commedia, HanSe, HoSK och TLK.

# Ö

Öppna yrkeshögskolan

Öppna yrkeshögskolan är en inkörsport till högskolestudier. Kolla in vad ÖYH erbjuder!

Senast uppdaterad

12.9.2017

Uppdateringsansvarig

Kommunikationsenheten