Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
 1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

  Intygande av frånvaro

  Så här intygar du din frånvaro:

  Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  The Arcada App - TUUDO

  Tuudo is a mobile application designed to make your everyday studies easier. With Tuudo, you can e.g.: