Alumni Network

With thousands of Arcada alumni spread all over the world, getting involved with our alumni activities offers you access to a valuable network of skilled professionals.

Arcadas alumnnätverk

Det finns tusentals Arcadaalumner runt om i världen, vilket ger dig som alumn ett värdefullt nätverk av kunniga proffs.

The Right to Study

Your right to study for a bachelor’s or master’s degree at a university of applied sciences is granted by the Rector.

Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt.

Extended right to study

According to the Law on Polytechnics 24§, a student is to conclude their studies within a time period that is, at the most, one year longer than the time period prescribed for the degree programme.