Texthantering, språk och skrivande

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen! Sök upp oss medan du jobbar med texten! Vi har inte möjlighet till språkgranskning i efterhand.

Practical Information

Information about Arcada, contact details, the application process, course selection, accommodation, language skills etc.
 

E-postlistor

Studenter och personal hör automatiskt till epostlistor enligt specifika kategorier. Ifall du trilllat bort från en epostlista, kan du själv börja prenumerera på den.

Energy and Materials Technology

What’s the sum of a miniature sized plastics factory, an energy lab, a chemistry lab, over 280 eager engineering students and a number of innovative teachers and researchers in environmental and energy engineering and materials processing tech