Student Services

The Department of Student Services is located in C3 and consists of Student Affairs, Admissions Services, Student Exchange, and the Study Counsellor/Special Education Teac

Studieservice

Arcadas Studieservice finns i block C3 och inbegriper Studieärenden, Studentutbyte, Studievägledare och Specialpedagog, och Antagningsservice.

Ekonomi och affärsanalys

Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet.