Structure of studies

The curriculum for the education in cultural management is carried out in study units consisting of 10-30 study credits, which emanate from vocation-related work processes e.g. event production, project management and audience activities.

Studiernas struktur

Studieplanen för utbildningen i kulturproduktion genomförs i studiehelheter bestående av 10-30 studiepoäng, vilka utgår från yrkesrelaterade arbetsprocesser t.ex. evenemangsproduktion, projekthantering och publikarbete.

Vård

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet.