Tuition fees

According to the Universities of Applied Sciences Act 932/2014 13 a § (Amendment 1601/2015) all Universities of Applied Sciences in Finland must charge a tuition fee for Bachelor’s and Master’s degree programmes taught in a language other

Safety and Security on Campus

We must work together to establish a safe and secure work and study environment. The Arcada main building is equipped with much technical equipment to enhance security.

Säkerhet

Vi strävar efter att Arcada är en säker och trygg högskola för oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till en trygg och säker studieplats. Arcadahuset är utrustat med många tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten.

Extended right to study

According to the Law on Polytechnics 24§, a student is to conclude their studies within a time period that is, at the most, one year longer than the time period prescribed for the degree programme.

Fortsatt studierätt

Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden.