Examination

För att du ska få studieprestationer för en kurs ska examinationskraven för kursen uppnås. Examinationskraven och examinationsformen framgår ur kursbeskrivningen.

Vid Arcada används följande examinationsformer:

Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Extended right to study

According to the Law on Polytechnics 24§, a student is to conclude their studies within a time period that is, at the most, one year longer than the time period prescribed for the degree programme.