Opening hours at Arcada and the Info desk during the summer

The main entrance doors are locked from Midsummer 21.6-9.8.2019.

You are able to enter with your own flex key during weekdays from 7am (use the door to the right of the rotating doors).

Please note that you have to leave the building before the alarm goes on at 10pm.

The Info desk exceptional opening hours:

1.7-12.7 from 10am to 2pm.

5.8-9.8 from 9am to 3pm.

The Info desk is closed 15.7-2.8.2019.

Restaurant Arcada is closed 20.6-9.8.2019.

Have a nice summer!

 

Arcadahusets och infons öppethållningstider under sommaren

Ytterdörren till Arcada är låst från midsommar 21.6.2019 fram till 9.8.2019.

Du kommer in med egen nyckel vardagar från kl. 7:00 (dörren till höger om rulldörrarna).

Observera att kl. 22:00 skall du vara ute ur huset för då går larmet på.

Infon betjänar 1.7-12.7 vardagar kl. 10-14 och mellan 5.8-9.8 kl. 9-15.

Infon är stängd 15.7-2.8.2019.

Restaurang Arcada är stängd 20.6-9.8.

Trevlig sommar!

 

Innan utbytet

Vi ordnar två pre-depature trainings för alla som blivit nominerade för utbyte. På pre-deparutre trainings får du mera praktisk information om utbytesprocessen samt kulturell träning.