ARBS

ARBS is used for finding course time tables, teacher time tables, available computer labs etc.

ARBS

ARBS används för att hitta tidschema för kurser, lärarnas schema, lediga datasalar mm.

Vanliga frågor om studiestöd

Vem ska jag kontakta med frågor om studiestöd?

FPA:s kundrådgivare för studerande nås må-fr kl. 8-18, tfn: 020 692 229

När kan jag söka studiestöd?

Ergoterapeut

Examensbenämning: Ergoterapeut (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Annikki Arola