Degree requirements

Degree requirements for Master's degree in big data analytics with awarded qualification Master of Engineering (60 ECTS)

Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
  1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

    Intygande av frånvaro

    Så här intygar du din frånvaro:

    Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):