Extended right to study

According to the Law on Polytechnics 24§, a student is to conclude their studies within a time period that is, at the most, one year longer than the time period prescribed for the degree programme.

Fortsatt studierätt

Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden. 

International Business Management

Qualification awarded: Master of Business Administration, equivalent to Högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, Tradenom (Högre YH)
Level of qualification: 2nd cycle

Info and Campus Services

The Arcada Info and Campus Services is located next to the big square in block C2. The Info is open Monday-Friday from 9.00-15.00. After 15.00 a guard from security company Securitas is found at the Info.

Infon och campustjänster

Arcadas info och campustjänster finns intill stora torget i Arcadahusets C2 block. Infon håller öppet vardagar kl. 9.00-15.00, efter klockan 15.00 finns säkerhetsföretaget Securitas väktare på plats.