Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Extended right to study

According to the Law on Polytechnics 24§, a student is to conclude their studies within a time period that is, at the most, one year longer than the time period prescribed for the degree programme.

Fortsatt studierätt

Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden. 

Application fees

Students applying for extended right to study, re-enrollment or renewed right to study in accordance with the Rector´s decision (20/2010), must pay a fee of 50 euros to Arcadas bank account in Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH).