The registration for the graduation ceremony 24.1.2020 has been opened

The registration for the graduation ceremony at Arcada for you who have graduated or will graduate in autumn 2019 has been opened!

The graduation ceremony takes place on Friday January 24th 2020 at 15.00. No degree certificates are handed out during the graduation ceremony, but all graduates are given roses, an alumni diploma and are personally congratulated by the Rector and your Head of Department. After the ceremony everybody joins in a toast for our newest alumni.

Anmälan till examensceremonin 24.1.2020 har öppnat

Anmälan till Arcadas examensceremoni för dig som tagit eller tar din examen hösten 2019 har öppnat!

Examensceremoni ordnas fredagen den 24 januari kl. 15. Varje examinand kallas under ceremonin fram för att motta sitt alumndiplom, en ros och gratulationer från vår rektor och respektive prefekt. Efteråt höjer vi tillsammans en skål för våra nya alumner.

Minska ditt CO2 avtryck

Green Office uppmuntrar alla att i första hand promenera, cykla eller använda kollektivtrafik för att minska på koldioxidavtrycket. Bil är den största miljöboven i Finland när det gäller färdsätt.

Sitra har satt ihop ett sammandrag om koldioxidavtrycket i Finland.

Här kan du också testa ditt koldioxidavtryck:

https://livsstilstest.sitra.fi/