Oral health care for students

Students of upper comprehensive school, vocational institutions and universities of applied sciences are admitted for treatment based on urgency and the need for treatment.

Utlandspraktik för vårdstudenter

Praktik utomlands är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Notera att för att få åka på utlandspraktik behöver dina studier ha framskridit i normal takt.