Itslearning

Arcadas nätstudiemiljö är itslearning. När du anmäler dig till en kurs på ASTA, hittar du den även på itslearning.

Forskning inom ekonomi och affärsanalys

Inom institutionen forskar vi aktivt, något som syns också i din vardag som student hos oss. På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.