Statement: Finland’s success requires increased investment in education and research from the next government

The Confederation of Finnish Industries EK, the Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in Finland Akava, together with institutions of higher education and student associations consider it a necessary investment in the future to increase contributions to higher education, research and skills during the next government term. Such increases will guarantee Finland’s continued success.

Ställningstagande: Finlands framgång kräver fler insatser för utbildning och forskning av nästa regering

Finlands Näringsliv EK och Akava samt högskolorna och studentorganisationerna i Finland anser att större satsningar på högskolor, forskning och utbildning under nästa valperiod är en nödvändig framtidsinvestering. Fler insatser säkerställer också Finlands framgång i framtiden.

Organisationerna säger i ett gemensamt ställningstagande att nästa regering bör lyfta fram utbildning, forskning och innovationer som strategiska fokusområden. I fortsättningen måste det göras större insatser för att högskolorna ska ha en tillräcklig, förutsägbar och stabil basfinansiering.

Kirjoituspaja (stöd i finska)

Kirjoituspaja

Kirjoituspaja (skrivverkstaden på finska) hålls inkommande vecka den 1.4. och 29.4. på måndag  i (B325) kl. 15.15-17.00.

Välkommen!