FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Teams

Microsoft Teams är ett behändligt verktyg för både personal och studenter.

Vad är Teams bra för?