Diploma Supplement

All students graduating from Arcada automatically obtain an appendix to the degree certificate intended for international use called Diploma Supplement.

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Välkommen att svara på SAMOK:s enkät för yh-studerande!

Hej yrkeshögskolestuderande,

Vad tycker du är speciellt bra med yrkeshögskoleutbildning?Tänker du rösta i riksdagsvalet nästa vår?Hur tycker du att studerandes intressen borde framföras?

I Finlands studerandekårers förbund – SAMOK:s enkät undersöks yrkeshögskolestuderandes samhälleliga värderingar och attityder samt erfarenheter av boende, studerandekårernas verksamhet, osakligt bemötande i högskolan och yrkeshögskoleutbildningens styrkor och attraktionsfaktorer.