FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Campus closed until 13.5

In accordance with the government’s decision, the campus will remain closed and your classes will continue online at least until 13.5. Students and staff do not have access to the building while campus is closed. 

Campus stängt till 13.5

I enlighet med regeringens beslut fortsätter campus vara stängt och undervisningen fortsätter på distans åtminstone fram till 13.5. Studenter och personal har inte tillträde till byggnaden under tiden campus är stängt. 

Arcada studerandekår - ASKs studerandeenkät

Dela med din åsikt om Arcada studerandekår - ASKs verksamhet genom att besvara en kort enkät. Det tar 10-15 min att svara på enkäten. Resultaten hjälper ASK evaluera och utveckla verksamheten.

Klicka här för att svara på enkäten!

Du kan samtidigt delta i utlottningen av ett presentkort till Wolt á 50€ genom att fylla i en separat enkät i slutet av denna enkät. Enkätsvaren kan inte kopplas till dina personuppgifter. Enkätsvaren behandlas anonymt. Enkäten är öppen tills 13.5.2020.