Influensa vaccination for healthcare students

Arcadas student nurses Sara Sommardahl och Petra Virkki arrange four influensa vaccination receptions here at Arcada.During these days there is no regular open student healthcare reception. Healthcare students and risk groups are give the vaccination for free.If you are part of a risk group, please bring your KELA card with you.

Schedule:

Influensavaccin åt vårdstudenter

Arcadas hälsovårdare Sara Sommardahl och Petra Virkki ordnar fyra influensa vaccineringsdagar här på Arcada.Under dessa dagar hålls ingen öppen mottagning. Vårdstudenter och de som hör till en riskgrupp är berättigade till vaccinet gratis.Patienter som hör till en riskgrupp bör uppvisa FPA-kort.

Dagarna och tidtabellen: