Anxiety or motivational challenges

Are you experiencing anxiety, do you feel worried or depressed? Is it affecting your studies or everyday life negatively? Please don't hesitate to contact us for a confidential discussion.

Psychologist

Kursval och studieplanering

Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Arcadakonto och e-post

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det här innebär att du ska spara sådant du kommer att behöva i framtiden.