FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Stöd och service

Här har vi samlat information om det stöd och den service vi erbjuder på Arcada.

Praktik

Praktik är en central del av alla utbildningar på bachelor-nivå på Arcada. Det är praktikavsnitten som gör utbildningarna unika och ger erfarenhet och praktiskt kunnande.

Writing guide and templates

Texts that are written to report scientific research usually follow certain internationally accepted rules in order to give the subject matter as much fluency and integrity as possible.

Skrivguider och mallar

Texter som används vid vetenskaplig rapportering följer vissa internationella regler som finns till för att göra kommunikationen så smidig som möjligt. En läsare som känner till de här reglerna hittar lättare det hen söker i texten.