FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte läsårsanmäler dig senast 15.9 förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt.