Two New Departments

Starting this autumn, Arcada has two new departments. The new departments are responsible for health and welfare, and healthcare respectively. For you as a student, this will not mean any major change in your daily life as cooperation between the departments will be close. Some courses will continue to be included in the programmes and selected across the department boundaries.

Två nya institutioner

Från och med den här hösten har Arcada två nya institutioner. De nya institutionerna ansvarar för utbildningsområdena vård respektive hälsa och välfärd. För dig som student kommer det här inte att betyda någon större förändring i vardagen eftersom samarbetet mellan institutionerna kommer att vara nära. En del kurser kommer också i fortsättningen att ingå utbildningarna och kunna väljas över institutionsgränserna.

Food wasted campaign 10.-16.9.2018

We are reminding you about the huge amount of food beeing thrown away. Please read more here (in Finnish)

Reducing food wastage would ease the burden on resources as the world attempts to meet future demand.

 

Svinnkampanj 10.-16.9.2018

Spillveckan pågår som bäst och kampanjen uppmanar alla att ta en extra funderare kring matsvinnet. 

Här finns mera information (på finska) om matsvinnet.

 

Vårdstuderande - ansök om Drottning Silvias stipendium

Studerar du vid någon av Arcadas vårdutbildningar och har en idé om hur vi kan förbättra livskvaliten för äldre?QUEEN SILVIA NURSING AWARD är ett stipendium för dig som vill vara med och bidra till framtidens utmaningar inom vård och omsorg med särskilt fokus på äldre! Stipendiet omfattar 6 000 € och ett helt och hållet individuellt anpassat internship där du får möjlighet att träffa de viktigaste och mest innovativa organisationerna i branschen.