The Arcada App - TUUDO

Tuudo is a mobile application designed to make your everyday studies easier. With Tuudo, you can e.g.:

Studenthälsovård från 1.1.2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studenthälsovårdstjänster för alla högskolestudenter. Hälsovårdsavgiften ska högskolestudenter själva betala till FPA.