The Chat Square and Library refurnished in May

In mid-May, the second floor in the Arcada building is refurnished. The Chat Square and the library are decorated into creative, functional and flexible study environments. The corridor between the Chat Square and the library is also undergoing a facelift and more efficiently decorated. In the interior and in the color world there is a certain playfulness in line with the Arcada brand.

Chattorget, bibban och korridoren på vån 2 får nya möbler

I mitten av maj inreds Arcadahusets andra våning på nytt. Chattorget och biblioteket inreds till kreativa, funktionella och flexibla studiemiljöer. Även korridoren mellan chattorget och biblioteket genomgår en ansiktslyftning och inreds mer ändamålsenligt. I inredningen och i färgvärlden syns en viss lekfullhet i linje med Arcadas varumärke. 

Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

The mobile application Tuudo has arrived to Arcada!

Would you like to have your study schedule in your phone and get updates about changes to the schedule in real-time? What if you could search and enroll to courses in the same application? You would probably also want information about the day's lunch menu at the same time, right? This is now reality for all Arcada students!

We are pleased to announce that Arcada has joined forces with Tuudo, a mobile application designed to make your everyday studies easier. Within Tuudo, you can e.g.:

Mobilapplikationen Tuudo har anlänt till Arcada!

Vad sägs om att ha ditt studieschema i din telefon, och att i realtid få veta om förändringar till schemat? Och hur låter det ifall du i samma app kunde söka och anmäla dig till kurser? Givetvis vill du säkert ha tillgång till dagens lunchmeny på samma gång, eller hur? Detta är nu verklighet för alla Arcadastudenter!

Arcada har tagit i bruk mobilapplikationen Tuudo, vars främsta syfte är att underlätta din studievardag. Med hjälp av Tuudo kan du bl.a.