#feedbackmatters

Feedback from our students is very important and we would like to become better at showing you that!

#feedbackmatters

Feedback från våra studenter är väldigt viktigt för oss och vi vill gärna bli bättre på att visa er det!

Problem med datorklassen E385/Problems in the computer class E385

Hej,

En Windowsuppdatering har gjort, att datorerna i klassen E385 har fått problem med inloggningen. För att åtgärda detta, hamnar vi att ominstallera datorerna i klassen ikväl 11.12 efter kl 19:00. Vi beklagar olägenheterna detta har orskat!

Due to a recent Windows update, the computers in classroom E385 har experienced problems with the login sequence. To remediate the situation, we will re-install the computers tonight 11.12 after 19:00. We apologize for the inconvenience!