Brådskande service på IT-tjänster

IT utför brådskande service på samtliga IT-tjänster i dag start klockan 16:00. Detta medför pauser i samtliga tjänster. Alla tjänster torde vara återställda senare på kvällen.

IT performs urgent maintenance on all IT-services tonight starting 1600 hrs.

När du slutar på Arcada

När du avslutar studierna eller din anställning, kommer ditt IT-konto (inklusive e-postadress) att stängas inom 30 dagar. Därför är det bäst att du i god tid gör följande: