Welcome to the graduation ceremony!

The graduation ceremony for graduated during spring 2017 is held on Wednesday June 14th at 13.00 on the big square at Arcada UAS.

All graduates are welcomed to the stage to receive an alumni diploma and congratulations by the Rector and the Head of department. After the ceremony all graduates, staff and guests join in a toast for our newest alumni.The registration for graduates is now open! R.S.V.P to the graduation ceremony by Tuesday 6th of June. You’ll receive more information closer to the ceremony.

Välkommen på examensceremoni

Examensceremonin för utexaminerade under vårterminen 2017 ordnas onsdagen den 14 juni klockan 13.00 på stora torget på Arcada.Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål för våra nyexaminerade.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast tisdagen den 6.6.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.

Solar panels will produce one tenth of the electricity used at Arcada

In May, 476 solar panels will be installed on Arcada’s roof. The investment in sustainable energy is important from an environmental point of view, and the solar energy system will also be used in teaching, research and development work at the university.

The solar panels are expected to be in use by late June and will produce an estimated 125,000 kilowatt-hours per year. This corresponds to the average energy consumption of more than sixty flats.

Solpaneler ska stå för en tiondel av Arcadas elförbrukning

Under maj installeras 476 solpaneler på Arcadas tak. Förutom att satsningen på hållbar energi är miljömässigt viktig kommer solenergisystemet även att utnyttjas i högskolans undervisning och forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Solpanelerna väntas vara i bruk i slutet av juni och kommer uppskattningsvis att producera cirka 125 000 kilowattimmar per år. Det motsvarar den genomsnittliga elförbrukningen i över sextio höghusbostäder, vilket gör anläggningen till en av de största i Finland.

Library opening hours in May

Please note some exceptions in our opening hours this month:

The library is closed on the Ascension Day on Thursday May 25th and on Friday May 26th. On Wednesday May 24th the library close at 4pm. Reading room copies can then be borrowed from Wednesday May 24th at 2:00 pm until Monday May 29th at 11:00am.

The silent reading room is open on Friday May 26th from 9am to 9:45pm. Use your own Arcada key to enter and exit. Use the door next to the elevators.