Degree requirements

Degree requirements for Master's degree in business administration with awarded qualification Master of Business Administration, Tradenom (högre YH), (90 ECTS)

Empty your locker and return your key

Time to check your locker!

Please empty your lockers latest by 31 May 2019, as we are emptying part of the area for a different use it is important to empty the locker and remove your own lock.

If you have an old fixed lock, please return the key to the info desk.

In order to get the deposit back, please fill in your bank account number at AAS(Arcada Account Services): https://apps.arcada.fi/aas/

The deposit will be paid into this account.

Skåptömning och returnering av nycklar 

Dags att kolla igenom ditt skåp!

Töm ditt skåp före den 31.5.2019, vi kommer att ta bort vissa rader, så det lönar sig att tömma och ta bort sitt lås.

Har du ett gammalt lås på skåpet returnera då nyckeln till Arcadas info.

För att få tillbaka nyckelpanten fyll i ditt bankkontonummer i AAS (Arcada Account Services): https://apps.arcada.fi/aas/

Panten returneras till det angivna kontot.

Welcome to the graduation ceremony!

The graduation ceremony for graduated during spring 2017 is held on Wednesday June 14th at 13.00 on the big square at Arcada UAS.

All graduates are welcomed to the stage to receive an alumni diploma and congratulations by the Rector and the Head of department. After the ceremony all graduates, staff and guests join in a toast for our newest alumni.The registration for graduates is now open! R.S.V.P to the graduation ceremony by Tuesday 6th of June. You’ll receive more information closer to the ceremony.

Välkommen på examensceremoni

Examensceremonin för utexaminerade under vårterminen 2017 ordnas onsdagen den 14 juni klockan 13.00 på stora torget på Arcada.Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål för våra nyexaminerade.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast tisdagen den 6.6.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.