Din personinformation

Som studerande eller personal är det din skyldighet att själv hålla din adress-, telefonnummer-, hemkommuns- samt överlåtelsekriterieuppgifter uppdaterade.

Degree requirements

Degree requirements for Master's degree in business administration with awarded qualification Master of Business Administration, Tradenom (högre YH), (90 ECTS)