The Chat Square and Library refurnished in May

In mid-May, the second floor in the Arcada building is refurnished. The Chat Square and the library are decorated into creative, functional and flexible study environments. The corridor between the Chat Square and the library is also undergoing a facelift and more efficiently decorated. In the interior and in the color world there is a certain playfulness in line with the Arcada brand.

Chattorget, bibban och korridoren på vån 2 får nya möbler

I mitten av maj inreds Arcadahusets andra våning på nytt. Chattorget och biblioteket inreds till kreativa, funktionella och flexibla studiemiljöer. Även korridoren mellan chattorget och biblioteket genomgår en ansiktslyftning och inreds mer ändamålsenligt. I inredningen och i färgvärlden syns en viss lekfullhet i linje med Arcadas varumärke. 

Svara på enkät gällande skuldproblematik bland unga vuxna (examensarbete)

Jag studerar företagsekonomi på Arcada och skriver för tillfället mitt examensarbete om skuldproblematik bland unga vuxna. Syftet med arbetet är att kartlägga unga vuxnas kunskaper relaterade till orsaker samt konsekvenser i samband med skuldsättning.

Du hör till målgruppen ifall du är mellan 18 till 29 år samt studerar vid Arcada. Jag skulle uppskatta stort om du kunde hjälpa mig genom att besvara följande enkät, vilket tar ca 2-3 minuter att utföra.

Emptying your locker and returning keys

Time to check your locker!

Please note that the lockers should be emptied before 31st May 2017. If you have an old fixed lock, please return the key to the info desk (deposit will then be paid into your account).