Anvisningar för betygsanhållan

Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta. Anhållan är kontinuerlig och du kan anhålla när som helst under läsåret efter att du har avlagt alla studier.

 

HDMI in all rooms

For transmitting the video signal from computer to projector, we have switched from VGA to HDMI/DP in all classrooms, auditoriums and meeting rooms at Arcada. HDMI and DP (Display Port) are the two standards available on all modern devices.