Behov av särskilt stöd i studierna?

Har du exempelvis dyslexi, ADHD, rörelse-, hörsel- eller synnedsättningar, psykisk ohälsa eller sjukdom som försvårar dina studier och ditt lärande? Visste du att det finns möjlighet till särskilt stöd under din studietid? Kontakta studievägledare och specialpedagog Mia Ekström för mer information samt stöd för ditt lärande och dina studier.

Virtual is the new reality!

Welcome to Arcada 8.2.2017! The latest in the area of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) are presented both at the exhibition and as short presentations, infoshots. The presentations will mainly be in English.

Presentations, infoshots in small auditorium

12.00-12.10

Welcome

Mikael Forsström

Arcada

12.10-12.30

AR opportunities

Daniel Bäckström

Upplev den nya verkligheten virtuellt!

Arcada ordnar 8.2.2017 en dag där det senaste inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) presenteras. Dagen består av utställningar och intressanta inlägg. Högaktuella och ledande företag inom branschen presenterar sina produkter och berättar om hur de jobbar med VR och AR. Presentationerna är främst på engelska

Presentationer, infoshots i Lilla auditoriet

12.00-12.10

Welcome

Mikael Forsström

Arcada

HDMI in all rooms

For transmitting the video signal from computer to projector, we have switched from VGA to HDMI/DP in all classrooms, auditoriums and meeting rooms at Arcada. HDMI and DP (Display Port) are the two standards available on all modern devices.