Säkerhetspolicy

Vi jobbar kontinuerligt för att Arcada ska vara en säker och trygg högskola. Inom Arcada upprätthåller och förbättrar vi alla säkerheten genom att följa lagar och instruktioner.

Brandsäkerhet

Arcadahuset är ett brandsäkert hus och är utrustat med modern teknik. I filmklippet nedan berättar Arcadas säkerhetschef David Sjöberg om brandsäkerhet på Arcada och vad du ska göra vid en eventuell brand.

Welcome to the graduation ceremony 20.1.2017!

The graduation ceremony for graduated during autumn 2016 is held on Friday January 20th at 13.00 on the big square.

All graduates are welcomed to the stage to receive an alumni diploma and congratulations by the Rector and the Head of department. After the ceremony all graduates, staff and guests join in a toast for our newest alumni on the chat square.

The registration for graduates is now open! R.S.V.P to the graduation ceremony by Friday 13th of January. You’ll receive more information closer to the ceremony.

Välkommen på examensceremoni 20.1.2017!

Examensceremonin för utexaminerade under höstterminen 2016 ordnas fredagen 20 januari klockan 13.00 på stora torget på Arcada.

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål på chattorget.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast fredagen 13.1.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.