Första hjälpen

  • Ring alltid först till 112 om någon får en sjukdomsattack eller råkar ut för en svår olycka