Anvisningar för betygsanhållan

Du kan anhålla om examensbetyg efter att alla studier som ingår i din examen har avlagts och registrerats i Asta. Anhållan är kontinuerlig och du kan anhålla när som helst under läsåret efter att du har avlagt alla studier.

 

TEDxHelsinkiUniversity Speaker Call

Would you like to be part of the very first TEDxHelsinkiUniversity event? Or do you happen to know someone who has a powerful message or a ground-breaking idea worth spreading? If yes, then send us an application or suggestion and help us recruit great speakers!