FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Erasmus+

Erasmus+ för högre utbildning är EU-kommissionens utbytes- och samarbetsprogram i Europa. Erasmus+ ger dig som student en möjlighet att studera vid en högskola i Europa med vilken Arcada har ett Erasmus avtal om utbyte.