Erasmus+

Erasmus+ for Higher Education is the European Union's exchange and cooperation programme for higher education institutions.

Erasmus+

Erasmus+ för högre utbildning är EU-kommissionens utbytes- och samarbetsprogram i Europa. Erasmus+ ger dig som student en möjlighet att studera vid en högskola i Europa med vilken Arcada har ett Erasmus avtal om utbyte.