Första hjälpen

  • Ring alltid först till 112 om någon får en sjukdomsattack eller råkar ut för en svår olycka

Säkerhetspolicy

Vi jobbar kontinuerligt för att Arcada ska vara en säker och trygg högskola. Inom Arcada upprätthåller och förbättrar vi alla säkerheten genom att följa lagar och instruktioner.

Brandsäkerhet

Arcadahuset är ett brandsäkert hus och är utrustat med modern teknik. I filmklippet nedan berättar Arcadas säkerhetschef David Sjöberg om brandsäkerhet på Arcada och vad du ska göra vid en eventuell brand.

Summertime in the library

The library is closed from June 24th to July 31st 2016

From August 1st to August 26th the library is open: Monday - Thursday 9-17, Friday 9-16

Summer loans from June 6th to August 31st 2016

Have a nice summer!