Delta i Artova Film Festival

Artova Film Festival ordnas för sjunde gången i Arabiastranden i september 2016. Under festivalen ordnas två filmtävlingar.

  • en tävling för alla under 30 minuter långa inhemska kortfilmsproduktioner
  • en tävling för alla under 30 minuter långa lokala kortfilmsproduktioner, det vill säga produktioner med någon koppling till Arabiastranden, Majstad eller Gammelstaden

Tävlingen är öppen för filmer producerade mellan år 2014-2016 och som inte tidigare tävlat i Artova.

Hjärnan - minnet och sinnet, välkommen på prat!

Hjärnan – ett mysterium och samtidigt ett av naturens mest fulländade verk. En grå klump mellan dina öron som formar dina tankar, skapar dina känslor, lagrar dina minnen. Under två timmar pratar vi hjärna ur vetenskaplig och populärvetenskaplig synvinkel på ett underhållande sätt.

ProgramMingel, musik och smoothie 

Hjärnan - en kort film om stress?Hur påverkas hjärnan av stress och vad händer helt fysiskt i hjärnan då den utsätts för långvarig stress? 

FUI-dagen 14.4.2016

FUI-dagen ordnas torsdagen den 14 april på Arcada. Under dagen presenteras aktuella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt för studenter och medarbetare.

Program:

10.15-12.30 Projektpresentationer i stora auditoriet. Moderator: forskningsledare Jukka Surakka.

12.30-14.00: Posterpresentationer av studerande som arbetar med examensarbeten inom pågående FUI-projekt.