The Academic year at Arcada

The academic year at Arcada is divided into two semesters. Always check which courses are available at the time you would like to study.

Autumn semester 2020

Läsåret på Arcada

Läsåret på Arcada är indelat i två terminer. Kom ihåg att kontrollera vilka kurser som är tillgängliga under den tid du vill studera på Arcada.

Utlandspraktik för vårdstudenter

Praktik utomlands är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Notera att för att få åka på utlandspraktik behöver dina studier ha framskridit i normal takt.

Arcada is looking for a new rector/MD – current Rector Henrik Wolff retires

Arcada University of Applied Sciences Ltd. is one of Finland’s most popular and distinguished institutes of higher education today. Henrik Wolff, Arcada’s rector since many years, retires during 2017 and the recruitment of a new rector/MD who can lead Arcada into a new phase of development and success now begins.

Read more in the recruitment ad at arcada.fi (in Swedish).