Rotary startup challenge is here!

Join Arcada’s business idea pitching competition which will be held on the 2nd of February at 9-12 am in the small auditorium (F249). The three (3) best business ideas from Arcada are rewarded with money and will be sent to the Rotary Startup Challenge semifinals. In the internal pitching session you need to present the idea and it’s unique benefits (market situation/competitive landscape) and revenue model.  Interested? Please contact Mervi Hernberg mervi.hernberg@arcada.fi.

Rotary startup är här!

Kom med på Arcadas businessidétävling som arrangeras i högskolan den 2.2 2016 kl. 9-12 i lilla auditoriet. De tre bästa idéerna belönas med penningpris och skickas vidare till Rotary start-up semifinalen.Till skolans interna tävling behövs en presentation av idén och dess unika fördelar, (konkurrenssituation) samt en införtjäningsmodell. Mer information om tävlingen hittas nedan (på engelska). Meddela gärna ditt intresse för Mervi Hernberg mervi.hernberg@arcada.fi.

Information from the Library

From January 2018 the overdue fine is 30 cent/book/day (before 20 cent/book/day)

You can pay your fines by card in the Library or online through Arcada Finna. We don’t accept cash any more.