FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Re-examination

A course that has been assessed by a written exam can be re-examined within a year of the completion of the course on a date and time decided by the teacher. Two re-examinations are arranged by the responsible teacher during this period.

Omtentamen

En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats på två omtentamenstillfällen.

Praktik

Praktik är en central del av alla utbildningar på bachelor-nivå på Arcada. Det är praktikavsnitten som gör utbildningarna unika och ger erfarenhet och praktiskt kunnande.

Writing guide and templates

Texts that are written to report scientific research usually follow certain internationally accepted rules in order to give the subject matter as much fluency and integrity as possible.